Skip to main content

Zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w naszym sejmie, trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy. Unia Europejska pracuje nad projektem ujednoliconego urlopu ojcowskiego. Ma on trwać dwa miesiące, a wszystkie państwa członkowskie powinny go respektować w swoim ustawodawstwie. Zobaczymy, kiedy i w jakim stopniu wejdzie on w życie. Na razie Polski sejm pracuje się nad równie odważnymi zmianami. Jednym z nich jest wydłużenie urlopów.

– Szykuje się nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca wydłużenia urlopów wypoczynkowych do 31 dni. Dotyczyłyby one osób, które pracują na pełen etat. Na razie trwają rozmowy partnerów – czyli związków zawodowych, strony rządzącej i przedsiębiorców. Projekt ten budzi bowiem dużo kontrowersji – powiedział serwisowi eNewsroom Piotr Bocianowski, adwokat, mediator i specjalista z zakresu prawa pracy. – Do Kodeksu pracy ma być również wprowadzona na stałe praca zdalna. Do tego kroku przymusza ustawodawców sytuacja pandemiczna i zmiana kultury pracy w przedsiębiorstwach, które coraz chętniej komunikują się ze swoimi pracownikami zdalnie. Planowane są również regulacje dotyczące równości płciowej w pracy. Nowa ustawa wprowadzi obowiązek równej płacy – bez względu na płeć, rasę i orientację. Jeżeli na przykład kobieta będzie zarabiała mniej od kolegi z pracy, wykonując te same zdania, będzie mogła żądać od pracodawcy wyrównania. Plany zmian w Kodeksie pracy są przedmiotem dyskusji trwającej już od wielu miesięcy. Zobaczymy, na ile będą przez ustawodawcę zrealizowane i które z nich wejdą w życie – wskazuje Bocianowski.