Skip to main content

Kancelaria adwokata Piotra Bocianowskiego włączyła się pro bono w ogólnopolską kampanię społeczną „Pacjent Wykluczony”, organizowaną przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

W ramach kampanii pacjenci onkologiczni otrzymują bezpłatną pomoc prawną jak również rzetelne informacje dotyczące możliwości uzyskania szybkiego dostępu do leczenia.

Więcej informacji o kampanii na stronie internetowej: www.pacjentwykluczony.pl