Skip to main content


Prawo gospodarcze i administracyjne

Adwokat Bartosz Powikrowski

Adwokat Bartosz Powikrowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej „Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek” oraz szereg kursów w zakresie makro i mikroekonomii. Adwokat Bartosz Powikrowski podczas pracy zawodowej współpracował z wiodącymi warszawskimi kancelariami adwokackimi. Poza obsługą podmiotów prywatnych, dodatkowo uczestniczył w obsłudze prawnej Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, a doświadczenie zdobyte podczas kilkunastomiesięcznej współpracy, wykorzystuje w sprawach administracyjnych. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu zawodowego został wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Adwokat Bartosz Powikrowski biegle włada językiem angielskim, w tym również terminologią prawniczą.

 

Prawo Spółek. Prawo autorskie. Prawo handlowe


Adwokat Łukasz Stanek 

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, instytucji, fundacji i stowarzyszeń. W latach 2002 do 2006 współpracował z renomowaną kancelarią warszawską, gdzie zajmował się obsługą prawną spółek kapitałowych, w szczególności spółek notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, był członkiem zespołów negocjacyjnych dla kontraktów długoterminowych (m.in. dostawa energii dla kopalń, budowa sieci stacji paliw). Od połowy roku 2006 działa w założonej przez siebie kancelarii prawnej L.E. Łukasz Stanek, która obsługuje kilkanaście podmiotów gospodarczych i organizacji NGO. Samodzielnie lub jako członek grup roboczych prowadzi projekty restrukturyzacyjne, inwestycyjne, wprowadzenia podmiotów na rynek regulowany. Na zlecenie spółek prawa handlowego, w tym spółek giełdowych przewodniczy Walnym Zgromadzeniom Akcjonariuszy oraz doradza w prawie spółek. Specjalista w zakresie negocjacji kontraktów gospodarczych oraz tworzenia modeli dla transakcji i projektów wieloletnich. Prowadzi projekty due digligence oraz obsługę transakcji podmiotów gospodarczych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: prawo cywilne, w tym prawo kontraktów, prawo nieruchomości, prawo handlowe, prawa autorskie i prawa pochodne oraz prawo fundacji i stowarzyszeń. Na stale współpracuje i doradza sektorowi NGO, jest również fundatorem fundacji Grupa Twórcza oraz Fundacji Asymetria, w których działa aktywnie w ramach projektów społecznych i kulturalnych.

 

Prawo karne


Adwokat Marek Brogowski

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2005r.), oraz organizowanego przy współpracy z brytyjską fundacją edukacyjną Juris Angliae Scientia i Uniwersytetem Cambridge 2-letniego dyplomowego kursu Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (tzw. British Law Centre, BLC) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej. Odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i uzyskał wpis na listę adwokatów. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa karnego i cywilnego. Interesuje się problematyką tzw. przestępczości białych kołnierzyków, przestępstw internetowych i zagadnieniem dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym, oraz cywilnym. Uczestniczy w inicjatywach pro bono, w tym w akcji udzielania bezpłatnych porad prawnych dla osób najuboższych. Biegle posługuje się językiem angielskim.