Prawo cywilne

W tym zakresie Kancelaria oferuje kompleksowe usługi obejmujące w szczególności:

  • – Reprezentację Klientów w postępowaniach przed sądami;
  • – Przygotowywanie pozwów, pism procesowych, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism podczas postępowań sądowych;
  • – Przygotowywanie i opiniowanie umów, ugód, porozumień;
  • – Prowadzenia negocjacji i postępowań polubownych;
  • – Kompleksową obsługę przedsiębiorców;