Skip to main content

W najnowszym numerze Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ukazał się naukowy artykuł adwokata Piotra Bocianowskiego dotyczący przełomowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-38/13 (wyrok z 13 marca 2014 roku). Trybunał uznał za niezgodną z prawem Unii Europejskiej (zapisami dyrektywy Rady 99/70/WE z 28 czerwca 1999 r.) regulację polskiego kodeksu pracy różnicującą długość okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i nieokreślony. Orzeczenie to może mieć podstawowe znaczenia dla praktyki polskiego prawa pracy.

Link: http://www.pizs.pl/archiwum/praca_i_zabezpieczenie,p1723928792