Nieruchomości

W tym zakresie Kancelaria oferuje kompleksowe usługi obejmujące w szczególności:

  • – Wsparcie Klientów podczas transakcji związanych z nieruchomościami,
  • – Audyt stanu prawnego nieruchomości;
  • – Opiniowanie i negocjacje umów związanych z nieruchomościami;
  • – Prowadzenie postępowań sądowych związanych z nieruchomościami, w tym dotyczących zasiedzenia, zniesienia współwłasności, posiadania nieruchomości, postępowań wieczystoksięgowych, postępowań dotyczących służebności gruntowych i służebności przesyłu;
  • – Reprezentowanie podczas postępowań administracyjnych dotyczących nieruchomości, m.in. dotyczących warunków zabudowy, pozwoleń budowlanych, reformy rolnej, tzw. roszczeń dekretowych;
  • – Reprezentowanie i obsługa prawna wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych;
  • – Doradztwo i reprezentacja podczas postępowań dotyczących opłat z tytułu użytkowania wieczystego;