Skip to main content

Specjalizacje

Kancelaria poza wykonywaną praktyką ogólną specjalizuje się w szczególności w następujących dziedzinach prawa:

W tym zakresie Kancelaria oferuje kompleksowe usługi obejmujące w szczególności:

  • Reprezentację podczas postępowań administracyjnych, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, jak również procesu inwestycyjnego nieruchomości oraz prawa ochrony środowiska i konkurencji;
  • Przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia, skarg i wniosków w postępowaniu administracyjnym;
  • Reprezentację podczas postępowań przeciwko Skarbowi Państwa za szkodę spowodowaną działaniami organów administracji jak również przewlekłością postępowania;
  • Doradztwo w zakresie zgodności z wymogami administracyjnymi, w szczególności w zakresie wymogów sanitarnych i BHP;