Skip to main content

Specjalizacje

Kancelaria poza wykonywaną praktyką ogólną specjalizuje się w szczególności w następujących dziedzinach prawa:

W tym zakresie Kancelaria oferuje kompleksowe usługi obejmujące w szczególności:

  • Reprezentację Klientów w postępowaniach przed sądami;
  • Przygotowywanie pozwów, pism procesowych, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism podczas postępowań sądowych;
  • Przygotowywanie i opiniowanie umów, ugód, porozumień;
  • Prowadzenia negocjacji i postępowań polubownych;
  • Kompleksową obsługę przedsiębiorców;