Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W tym zakresie Kancelaria oferuje kompleksowe usługi obejmujące w szczególności:

  • – Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w szczególności dotyczących rozwiązania umów o pracę, dyskryminacji oraz mobbingu, wynagrodzenia za pracę;
  • – Reprezentowanie ubezpieczonych podczas postępowań przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i przed sądami;
  • – Przygotowywanie i opiniowanie projektów dokumentów związanych ze stosunkiem pracy;
  • – Przygotowywanie i opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych pracodawców, m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, procedur użytkowania sprzętu służbowego, kodeksów etycznych procedur bezpieczeństwa danych i ochrony informacji;
  • – Wsparcie pracodawców oraz pracowników podczas procedur rozwiązywania stosunku pracy, zwolnień grupowych, podziałów, likwidacji, transferów zakładów pracy oraz procedur restrukturyzacyjnych;
  • – Reprezentowanie pracodawców podczas rozmów i negocjacji ze związkami zawodowymi oraz przedstawicielami pracowników;
  • – Reprezentowanie podczas postępowań przed Państwową Inspekcją Pracy;
  • – Wsparcie pracodawców i pracowników w zakresie szczególnych form zatrudnienia, m.in. pracy tymczasowej, zatrudnienia osób niepełnosprawnych, telepracy, zatrudnienia cudzoziemców, delegowania pracownika za granicę.